top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıCemre Demirkaya Baykal

Kişisel Verilerin Korunması

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapıldı

KVKK uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolması gerekmekte. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca Kurul, belirli kriterleri dikkate alarak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilmekte.

Kurul geçmişte, (i) yıllık çalışan sayısı 50’den az ve (ii) yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanları, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünden muaf tutmuştu.

Kurul, bahse konu Kararı ile, istisna kriteri olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarını güncelledi ve 25 milyon Türk lirası tutarını, 100 milyon Türk lirasına yükseltti. Bu değişiklik, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımladığı 25 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

Son durumda, aşağıda listelenen veri sorumluları, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünden istisna:


  1. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

  2. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

  3. Noterler,

  4. Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar,

  5. Siyasi partiler,

  6. Avukatlar,

  7. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler,

  8. Gümrük müşavirleri,

  9. Arabulucular.


İstisna kapsamına girmeyen veri sorumlularının, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemeleri halinde idari para cezası ile karşılaşmaları mümkün. 2023 yılı için söz konusu yükümlülüğe aykırılık halinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 119.428 TL, üst sınırı ise 5.971.989 TL.

*** (iii) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), (iv) 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, (v) 25 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 6 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı (“Karar”)

Herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page