top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıCemre Demirkaya Baykal

Yapay zeka avukatları işlerinden edebilir mi?

Güncelleme tarihi: 19 Tem 2023

Günümüzde teknolojinin akıl almaz gelişim hızı, avukatlık mesleği üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Bu etkiler arasında yapay zeka teknolojileri öne çıkmaktadır.

Yapay zeka, büyük veri kümelerini hızlı ve etkin bir şekilde analiz ederek avukatlara önemli kolaylıklar sunabilir. Yapay zeka ayrıca belgelerin otomatik incelemesinde de büyük bir potansiyele sahiptir. Hukuki belgelerin otomatik olarak taranması ve önemli bilgilerin çıkarılması, avukatların belgeleri daha hızlı bir şekilde incelemelerini ve hazırlamalarını sağlar. Bu da zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamı oluşturur. Ayrıca mahkeme, tahkim ve arabuluculuk gibi uyuşmazlık süreçlerinde yapay zeka, iddiaların değerlendirilmesi, kanıtların analizi ve emsal kararların incelenerek olası sonuçların öngörülmesi konusunda katkı sağlayabilir.

Yapay zekanın avukatlık mesleği üzerindeki potansiyel katkılarının yanı sıra, mesleki ve etik sorunlar da dikkate alınmalıdır. Öncelikle, yapay zekanın otomatik algoritmalarla yorumlanması, bazı temel insan etik değerleriyle çatışabilir. Adalet, hakkaniyet ve vicdan gibi kavramların otomatik sistemler tarafından nasıl yorumlanacağı tartışmalıdır ve bu durum, etik bir endişe kaynağıdır.


Bunun yanı sıra yapay zekanın hassas hukuki verilere erişiminin olması ve bu verilerin hangi üçüncü şahıslar, şirketler, kuruluşlar ve devletler tarafından görüntülenebileceği, veri gizliliği ve güvenliği bakımından da potansiyel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.


Yapay zekanın verdiği kararlarla ilgili sorumluluk ve hukuki sorunlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Yapay zekanın yapacağı bir hata sebebiyle ortaya çıkacak zarar veya haksız fiil durumunda, sorumluluğun kimin üzerine düşeceği veya nasıl düzeltileceği gibi sorular gündeme gelecektir. Bu noktada, kanun koyucuların yapay zeka kullanımına uygun düzenlemeler yapması önem taşımaktadır.


Son olarak, yapay zeka sistemlerindeki önyargılar ve ayrımcılık da bir başka önemli sorundur. Veri setlerindeki önyargılar, yapay zeka sistemlerinin kararlarını etkileyebilir ve bu da adalet ve eşitlik prensiplerine zarar verebilir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı ayrımcılığa karşı duyarlı olmalıdır.


Sonuç olarak, yapay zekanın potansiyel katkıları ve beraberinde getirdiği mesleki ve etik sorunlar bir bütün olarak dikkate alınmalı ve kanun koyucu tarafından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İnsan kusursuz bir varlık olmadığı için, insan tarafından yaratılmış bir teknolojinin de hali hazırda kusursuz olması beklenemez. Yukarıdaki hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde en azından yakın gelecekte yapay zekanın, avukatları işlerinden etmeyeceği görülmektedir - tam tersine hukukçular ve yapay zeka uzun bir süre daha el ele çalışmayı sürdüreceklerdir.

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page